Wstęp do API

Angular to tylko frontend. Gdzie jest API?

Demo API ToDo: demo_api_todo.jar

  • Lista zadań: http://localhost:8080/todo/ (GET)
  • Dodawanie zadania: http://localhost:8080/todo/nazwaZadania (GET)

Angular udostępnia serwis $http.

Najprościej można go użyć:

$http.get('http://localhost:8080/todo/' + newName);
$http.get('http://localhost:8080/todo/')
.then(function successCallback(response) {
    $scope.list = response.data;
});

  1. Do istniejącej aplikacji ToDo dodaj możliwość zapisywania danych w API.