Hello World

Otwórz SublimeText (lub inny edytor kodu).

Utwórz plik index.html z podstawowym kodem HTML:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title>Your app name</title>
  </head>
  <body>
  </body>
  </html>

Obecnie najnowsza wersja AngularJS, to 1.6.2. Można ją znaleźć na code.angularjs.org.

W sekcji <head> dodaj znacznik <script> z parametrem src zawierającym link do skryptu angular.js.

<script src="link_do_angular.js"></script>

Utwórz plik app.js z konfiguracją aplikacji. Zdefiniuj swój moduł:

var app = angular.module('nazwaTwojegoModulu', []);

Dodaj dyrektywę ng-app do elementu <html> w pliku index.html. Jako parametr dyrektywy podaj nazwę twojego modułu.

<html ng-app="myApp">

<div ng-init="myText='Hello World!'">
  {{myText}}
</div>