JSON

JSON jest wygodnym, tekstowym formatem wymiany danych (lżejsza konkurencja dla XML). Zazwyczaj obiekty JSON będą naszym modelem. JSON jest również używany w API REST.

Typy danych w JSON:

 • String: Łańcuch tekstowy. Musi być w cudzysłowie "". Przykład: "hello world"
 • Number: Liczba (całkowita lub liczba rzeczywista - znakiem dziesiętnym jest kropka). Przykład: 31
 • Boolean: Wartość logiczna. Przykłady: true, false
 • Null: Wartość nieokreślona. Przykład: null
 • Array: Tablica (lista). Wartości oddzielone przecinkami w nawiasach kwadratowych []. Wartościami tablicy mogą być dowolne typy danych JSON (również inne obiekty i tablice). Przykłady: [1, 2, 3], ["to", "jest", "tablica", 1, 2, 3, 31], ["tablica", ["1", "2", "3"]]
 • Object: Obiekt (para nazwa-wartość). Pola zawarte w nawiasach klamrowych {}. W obiekcie mogą być zawarte kolejne obiekty i tablice. Przykład: Przykłady: {name: "Jan", salary: 15000}, {name: "Jan", salary: 15000, address: {street: "3 Maja", number: 54, city: "Siedlce"}}

Tak naprawdę w obiektach JSON nazwy pól również są w cudzysłowach {"name": "Jan", "salary": 15000}. Ale w obiektach JavaScript możemy pisać bez nich.

Warto ładnie formatować:

var employee = {
 "name": "Jan",
 "salary": 15000,
 "address": {
  "street": "3 Maja",
  "number": 54,
  "city": "Siedlce"
 },
 "skills": [
  "Java",
  "JavaScript",
  "HTML",
  "C"
 ]
}

Odwołać się do danych możemy w ten sposób:

employee.name;
employee.address.street;
employee.skills[2];

Przydatne narzędzia:

Czyli pętla w HTML.

$scope.animalsList = ["cat", "dog", "bird", "elephant"];
<ul>
  <li ng-repeat="animal in animalsList">{{animal}}</li>
</ul>

 1. Wykonaj aplikację wyświetlającą listę z danymi studentów (imię i oceny każdego).