Podstawy

W szablonie HTML możemy pisać wyrażenia AngularJS. Można tam coś obliczyć, odwoływać się do zmiennych, obiektów i elementów tablic.

Podwójne nawisy klamrowe {{wyrażenie}} oznaczają interpolację (czyli po prostu wykonanie kodu, obliczenie wyrażenia itd.).

Przykładowo:

2 + 3 = {{2+3}}

Przykładami dyrektyw są ng-app, ng-init, ng-model, ng-controller, ng-repeat i wiele innych.

Dyrektywy rozszerzają możliwości HTML. Możemy korzystać z gotowych i pisać własne. Pozwalają na tworzenie reużywalnych komponentów.

Przykładowo:

<div ng-init="nazwaZmiennej='wartość'">

Wstaw element HTML <input> i dodaj dyrektywę ng-model. Jako parametr dyrektywy podaj nazwę zmiennej, która może zostać wyświetlona w wyrażeniu.

<input ng-model="nazwaZmiennej" />
{{nazwaZmiennej}}

Zmienna została zbindowana.

AngularJS obsługuje dwukierunkowe wiązanie danych.

  1. Zrób prosty kalkulator (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie). *