Nasza aplikacja

  1. Aplikacja ma wyświetlać listę zadań oraz umożliwiać dodawanie nowych do listy.

Przypomnienie:

  • Wykorzystaj elementy HTML: ul, li, input, button
  • Wykorzystaj dyrektywy: ng-repeat, ng-model, ng-click
  • W kontrolerze wykorzystaj: funkcje, $scope. Aby dodać element do listy wykorzystaj funkcję push z JavaScript.

  1. Dodaj ID dla elementów na liście i możliwość usuwania zadań.

Wskazówki:

  • Obiekt "zadanie" musi składać się z nazwy zadanie.nazwa i ID zadanie .id.
  • Funkcja do usuwania powinna przyjmować parametr, który element usunąć.
  • Aby usuwać element z listy, można wykorzystać funkcję splice. Ma dwa parametry: numer elementu i liczba usuwanych elementów (zazwyczaj 1).

  1. Dodaj możliwość przenoszenia zadań na liście w górą i w dół.

Wskazówka:

  • Wystarczy, że w odpowiednich funkcjach zamienisz ze sobą elementy na liście (potrzebna będzie zmienna temp).